banneri-Vonyx-akku.png banneri-beamz-led-spotti-tarjous.png
WebShop news
Karaoke ABC
julkaistu 19.05.2009 klo 12.26

Yleisimpiä sanoja sekä lyhenteitä koskien karaokea!

Karaoke
Sana karaoke on yhdistelmä sanalyhenteistä "kara" ja "oke", joista ensimmäinen tulee sanasta "karappo" ("tyhjä") ja toinen sanasta "okestura" ("orkesteri"). Yleiskielessä karaoke tarkoittaa käytännössä yhdessäoloa ja laulamista karaoketallenteelta tulevien sanojen ja sävelen mukaisesti.
Sanan syntyperäinen merkitys antaa kuitenkin ymmärtää, että karaoke voi olla käsitteenä on paljon laajempikin. Esimerkiksi jopa tunnetun artistin esiintymistä voidaan teoriassa kutsua karaokeksi silloin kun bändi ei ole mukana ja esiintyminen tapahtuu taustanauhojen avulla.

CDG
Kirjainyhdistelmä CDG tai CD+G on lyhenne englanninkielisistä sanoista Compact Disc + Graphics. Kyseessä on tavallinen CD-levy, jossa on hyödynnetty se tila, joka CD:n ääni-informaation tallennuksen jälkeen jää yli tasaisesti jakautuen koko levyn tallennusalueelle.
Tämä "ylijäämätila" on karaoken ystävien iloksi juuri ja juuri niin iso, että levylle voidaan koodata kappaleiden sanat. Vaikka käytettävissä olevan tilan pienuudesta johtuen grafiikka on usein hieman kömpelön näköistä, on se hyvin luettavissa, ja myös kirjainten väri yleensä vaihtuu kappaleen edetessä laulun helpottamiseksi.
CDG:n ikävämpi puoli on, että sanat saadaan näkyviin vain erityisesti CDG-formaattia varten suunnitellulla koodinpurkulaitteella soittimen digitaalisen ulostulon kautta.
Joissakin kuvaa toistavissa soittimissa tämä purkutoiminto on sisäänrakennettuna.
CDG-formaatin levyt soivat kuitenkin kaikissa CD-soittimissa kuten tavalliset CD:t, joten vaikka sanojen purkuun tarvittavaa tekniikkaa ei olisi käytössä, niiden mukana voi yleensä aina laulaa.

LD
LD eli laserdisc on "legendaarinen" karaokelevyjen formaatti, joka alkaa pikkuhiljaa väistyä markkinoilta uudempien tekniikoiden myötä. Kahdenkymmenen vuoden "menestystarinan" päätteeksi viimeiset Laserdisc -levyt painettiin vuosituhannen vaihteessa ja tänä päivänä tiedossa ei ole enää yhtään tuotantolinjaa näille 12 tuuman halkaisijalla varustetuille levyille.
Karaokeformaattina LD oli niin suosittu, että levyjä painettiin kirjaimellisesti koneiden rikkoutumiseen asti. Tuotantolaitteiston kalliin tekniikan vuoksi niitä ei enää kannattanut korjauttaa vikaantumisen jälkeen ja näin ollen laserdiscien tulevaisuus on olemassa olevan levystön varassa.
Laserdisc on kestävyytensä ansiosta vieläkin hyvin yleinen karaokelevyjen formaatti varsinkin Suomessa ja niiden hinta ei käytettynäkään ole juuri laskenut alkuperäisestä myyntihinnasta.
Vain hurja markkinapaine uudempien ja tehokkaampien formaattien osalta uhkaa pikkuhiljaa myös laskea käytettyjen laserdiscien ja niihin tarkoitettujen soitinten hintoja alaspäin.
Teknisiltä ominaisuuksiltaan laserdisc on useimmiten kaksipuolinen ja sille mahtuu vajaa tunti kuvaa ja ääntä per puoli. Ääniraitoja voi olla kaksi, joista toinen on analoginen ja toinen digitaalinen.Kuvaraita puolestaan on aina analogista tekniikkaa.
Hauskana yksityiskohtana mainittakoon, että ulkomailla on harrastettu myös LD-sinkkuja, jotka ovat 8 tuumaa halkaisijaltaan ja niille on äänitetty yleensä neljä karaokekappaletta yhdelle puolelle.

DVD
DVD on lyhenne sanoista "Digital Versatile Disc"; joskus lyhenteen mielletään tarkoittavan "Digital Video Disc"iä.
Tämän 12cm halkaisijaltaan olevan DVD-levyn merkittävin ominaisuus on sen kokoonsa nähden suuri tallennuskapasiteetti. Esimerkiksi tavalliseen CD-ROM-levyyn verrattuna DVD-levylle mahtuu 10 kertaa enemmän informaatiota. DVD-tallenteelle luonteenomaista on, että se sisältää monta ääni- ja tekstitysvaihtoehtoa. Tästä on hyötyä erityisesti elokuvakäytössä, mutta myös karaokekäytön suhteen on kätevää, kun levylle voidaan tallentaa musiikki sekä laululla että ilman.
Kotikäyttäjille laulettu raita on erinomainen apu laulujen harjoitteluun. Toisaalta ammattilainen voi käyttää lauletulla ääniraidalla varustettua karaokelevyä vaikkapa taustamusiikkilevynä.
Uusimmat ulkomaiset DVD-karaokelevyt sisältävätkin ainakin lauletun raidan lähes poikkeuksetta. Olisi toivottavaa, että myös kotimaiset levytuottajat alkaisivat lisäämään lauluraitoja kotikaraokelevyihin.
DVD-levyt voivat olla kaksikerroksisia ja kaksipuoleisia. Näin yhden DVD:n tallennuskapasiteetti nousee parhaimmillaan jopa yli kahdeksaan tuntiin digitaalista ääntä ja kuvaa extroineen.
DVD-tallentimet jotka ovat hyvää vauhtia korvaamassa perinteisiä videonauhureita, kykenevät puolinopeudella lähes 17 tunnin tallennuskapasiteettiin yhdellä ainoalla DVD-levyllä.
DVD-sinkun halkaisija on 8cm ja tämä erittäin harvinainen formaatti voi sisältää enimmillään pari tuntia kuvaa ja ääntä.

VCD
VideoCD on formaatti, joka on saavuttanut suurimman kannattajakuntansa Aasiassa. Formaatti on edullinen ja näin ollen helposti markkinoitavissa vähemmän kehittyneille talousalueille.
VideoCD:n vahvuudeksi voidaan laskea sen CD-levyn kaltainen kestävyys ja käytön helppous, kun taas toisaalta sen merkittävä heikkous on vaatimaton tallennuskapasiteetti.
VideoCD:lle voi tallentaa enintään tunnin verran kuvaa ja ääntä, mikä tarkoittaa karaokekäytössä noin kymmentä kappaletta yhdellä levyllä. Ulkomaisissa VideoCD:ssä on myös usein lauluraita oikeassa äänikanavassa, jolloin tausta on soitettava monoäänellä vain vasemmalta kanavalta, mikäli ei halua esilaulun kuuluvan. Verrattuna normaaliin stereoääneen, tämä vaikuttaa radikaalisti äänenlaatuun. VideoCD-levyjä voi toistaa VideoCD-soittimilla ja useimmilla DVD-soittimilla.
Laser Karaoke
Laser Karaoke on ulkomailla paremmin tunnettu termi. Tällöin tarkoitetaan karaokea, joka on järjestetty suurimmaksi osaksi laserdisceillä.

Multiplex
Jos karaokelevyn kannessa lukee "Multiplex", ts. "monikanavainen", voidaan päätellä että kyseiseltä levyltä löytyy karaokekappaleista myös esilauletut versiot. Riippuen formaatista, laulettu versio voi olla saman kappaleen toisella ääniraidalla tai kokonaan erillisenä kappaleena, kuten CDG-formaatissa.
Multiplex-toiminto on yleisin DVD-levyissä ja harvinaisin CDG-levyissä. Tämä kannattaa ottaa huomioon etenkin silloin, kun hankkii karaokelevyjä kotikäyttöön.
Vaikka CDG-levyjen äänimaailma on usein ylivoimainen verrattuna muihin formaatteihin, esilaulu saattaa olla tärkeämpi ominaisuus sellaiselle, joka haluaa opetella uusia kappaleita esilaulun avulla.
Multiplex -sanan voi karaokelevyllä korvata myös esimerkiksi ilmaisut "multi-audio" ja "music / vocal".

KJ
Karaoke Jockey, eli DJ:tä vastaava käsite karaokemaailmassa. Suosittu lyhenne etenkin Yhdysvalloissa.

Transponointi
Transponointi eli äänenkorkeuden säätäminen on yksi leimaa-antavimmista karaokelaitteiston toiminnoista. Nyrkkisääntönä voidaankin pitää, että jos laitteesta löytyy transponointitoiminto, se on karaokelaite.
Valitettavasti varsinkin ulkomailla on hyvin tavallista, että karaokelaitteina myydään harhaanjohtavasti sellaisia laitteita joissa on vain mikkiliitännät ilman transponointitoimintoa. Tässä kohdassa kannattaa olla tarkkana, koska transponointitoiminto on todella tärkeä varsinkin aloittelevalle kotikaraokelaulajalle.
Transponoinnin avulla sellainenkin kappale, joka on sävelletty hankalaan äänialaan, on mahdollista esittää laulajalle luonnolliselta korkeudelta. Transponoinnin ikävä puoli on sen aiheuttama vääristymä musiikin taajuusrakenteessa, mutta nykyaikaiset transponointilaitteet ovat niin kehittyneitä, että taajuuskorjainta käyttämällä voidaan transponoidusta musiikista saada lähes normaalin kuuloista. Ikinä transponoitu musiikki ei kuitenkaan kuulosta täysin luonnolliselta, ja tämän huomaa etenkin silloin jos musiikissa on mukana taustalaulajia.

Mikseri
Mikseri on laite, jolla voidaan muokata eri äänilähteiden signaalia ennen äänikokonaisuuden vahvistamista kaiuttimille sopivaksi.
Signaalit kulkevat omilla taajuuskorjaimilla ja vaimennussäädöillä varustetuilla kanavillaan ja yhdistyvät ennen ulostuloa yhteen stereokanavaan. Osa äänilähteistä voidaan myös vaimentaa kokonaan pois ennen vahvistamista, joten mikseri on oivallinen apuväline mm. DJ-käytössä kun soitetaan levyjä kahdelta CD-soittimelta osittain päällekkäin sovittaen.
Karaokessa mikserin tärkein tehtävä on auttaa sovittamaan musiikin eri äänitaajuudet laulajan luonnolliseen lauluääneen siten, että lopputulos kuulostaa mahdollisimman "ammattimaiselta". Useimmilla miksereillä lauluun on mahdollista lisätä myös kaikua joko ulkoisen tai sisäisen efektiprosessorin avulla.
Kalliimmissa mikserimalleissa on myös valmiiksi sisäänrakennetut transponointi-, taajuuskorjain- ja vahvistintoiminnot tai osa näistä. Yleisesti ottaen mikseri ei ole koskaan pakollinen osa karaokelaitteistoa, mutta se on erittäin hyvä hankinta laadukkaiden karaokekokemusten ystäville.

Efekti(prosessori)
Efektiprosessorilla tarkoitetaan laitetta, jolla voidaan lisätä sisääntulevaan äänisignaaliin erilaisia efektejä. Karaokessa tavallisimmat tällaisista efekteistä ovat lauluun lisättävät "reverb" eli ns. tilakaiku ja viivekaiku, joka on suosittu rock-musiikin kaikutyyppi.
Jälkimmäinen on karaokeilloissa tavallisin siitä yksinkertaisesta syystä, että se on karaokelaitteistoissa yleisin ja usein myös ainoa, joka on käytettävissä.
Tilakaiku on parhaimmillaan karaokejuontajan "herkkua", jolla voi saada esityksen kuulostamaan niin ammattimaiselta, että karaokeisännänkin voi olla vaikea olla itse laulamatta vaikka laulujono olisi tuntien mittainen.
Tilakaiulla varustetun efektiprosessorin hankinta joko mikserin sisäisenä tai erillislaitteena on ehdottomasti paikallaan jokaiselle karaokesta elantonsa hankkivalle yrittäjälle.Linkit:


paytrail
Viiva
Klarna
Viiva
DISCOLAND OY
Myymälä avoinna
1.6. - 31.8.
ma-pe 10.00 - 17.00

Linnavuorentie 28,
00950 HELSINKI
p.(09) 342 4220
Viiva
kartta
banneri Viiva banneri Viiva banneri Viiva banneri Viiva banneri Viiva banneri Viiva banneri Viiva

Discoland on suomalainen showtekniikan tuntija ja maahantuoja, joka on jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan palvellut klubijärjestäjiä, muusikoita, tiskijukkia ja muita elämysten ammattilaisia alan parhailla työkaluilla. Meidät tunnetaan siitä, ettemme tarjoa asiakkaillemme ainoastaan teknisiä ratkaisuja, vaan henkilökohtaista palvelua tapahtumasi tueksi. Showtekniikan ammattilaisina tunnemme tekniikan ja toteutukset, joilla sinä voit tehdä omasta tapahtumastasi ikimuistoisen.

Hyvä ja onnistunut tapahtuma on monen tekijän summa. Kristallinkirkkaan idean ja piinkovan tapahtumakonseptin ohella tarvitaan tapahtumatekniikkaa, joka ei petä paineen alla. Siksi tapahtumatekniikkaa ei kannata hankkia keneltä tahansa kaupparatsulta, vaan aina alan asiantuntijalta. Alan parhaat merkit ja vuosikymmenien kokemus takaavat, että sinua palvellaan aina tarpeidesi mukaan. Valikoimastamme löydät niin uusimmat ammattilaisten kaiutinratkaisut, kaiuttimet liikkuvaan työhön keikkapaikalta toiselle, soittimet, LED-valaisimet ja dj-laitteet sekä muut showtekniikan lisävarusteet, joilla tuot juhlatilaasi sen tapahtumasi tarvitseman taian.

Discolandin kaiuttimet, soittimet ja LED-valaisimet ammatti- sekä harrastekäyttöön. Kymmenet eri vaihtoehdot ja mallit takaavat, että jokainen löytää valikoimastamme sopivat kaiuttimet, soittimet ja LED-valaisimet ja dj-laitteet. Tuomme maahan jatkuvasti uusia vaihtoehtoja, jotta sinä voisit loihtia asiakkaillesi sekä itsellesi uusia elämyksiä – joka ilta.