" /> <? echo substr($metatagi,0,58)?> - Discoland
style="display:none"> style="background-color: #5FD908;"> Suosittelemme style="background-color: #5FD908;"> Kuvavalikko
0){ ?>
0"; } $varastossa_q = $_GET["varastossa_q"]; if ($varastossa_q==1){ $varastossa=">0"; } else {$varastossa="LIKE '%%'"; } $videoita = $_GET["videoita"]; if ($videoita==1){ $videoita="AND discokanta_video.linkki IS NOT NULL"; $videolause= "LEFT JOIN discokanta_video ON discokanta.tuotenumero = discokanta_video.id"; } else { $videoita=""; $videolause=""; } //if ($tuote > " " ){ //$haku1 =$tuote; //} // if ($tyyppi > " " ){ $searchq = strip_tags($hakusana); $searchq = preg_replace("/((?<=[A-Z]{2})(?=[0-9])|(?<=[0-9])(?=[A-Z]{2}))/", " ", "$searchq"); $searchq = preg_replace("/((?<=[a-z]{2})(?=[0-9])|(?<=[0-9])(?=[a-z]{2}))/", " ", "$searchq"); //$searchq = str_replace("-", " ", "$searchq"); $searchq = str_replace(" ", "%", "$searchq"); $haku = explode('%', $searchq); //echo $haku[0]."nolla"; //echo $haku[1]; //echo $haku[2]."kakkonen"; $haku1 = $haku[0]; $haku2 = $haku[1]; $haku3 = $haku[2]; $haku4 = $haku[3]; //} //echo $haku1; //haetaan osoiteriviltä NORMAALIHAKU $lajittelu = $_GET["lajittelu"]; if ($tuote_id!=''){$lajittelu="lka1, lka2";} if ($lajittelu==NULL){$hakusana='xxxxxxx'; $lajittelu="lka1, lka2";} $otsikko = $_GET["otsikko"]; $lka_1_1 = $val1; $lka_1_2 = $val2; $lka_1_3 = $val3; $lka_1_4 = $val4; $lka_1_5 = $val5; $lka_2_1 = $val1; $lka_2_2 = $val2; $lka_2_3 = $val3; $lka_2_4 = $val4; $lka_2_5 = $val5; $lka_3_1 = $val1; $lka_3_2 = $val2; $lka_3_3 = $val3; $lka_3_4 = $val4; $lka_3_5 = $val5; $lka_4_1 = $val1; $lka_4_2 = $val2; $lka_4_3 = $val3; $lka_4_4 = $val4; $lka_4_5 = $val5; //$lajittelu="eur_alv0"; if($val1==0 AND $hakusana!=NULL){$val1=0;$val2=0;$val3=0;$val4=0;} //muodostetaan yhteys tietokantapalvelimeen $yhteys = mysql_connect("mysql8.nebula.fi", "showworldfi", "fAm8JUMi") or die("Yhdistäminen tietokantaan ei onnistunut!"); //valitaan tietokanta mysql_select_db("showworldfi", $yhteys) or die("Tietokantaa ei löytynyt!"); //NORMAALIHAKU-------------------------------------START--- // SQL-kysely - haetaan kaikki tiedot ja lajitellaan ne if ($val4 ==0 AND $val5<90){ $sql="(select * from discokanta WHERE lka1=$val1 AND lka2=$val2 AND lka3=$val3) UNION (select * from discokanta WHERE lka_1_1=$lka_1_1 AND lka_1_2=$lka_1_2 AND lka_1_3=$lka_1_3) UNION (select * from discokanta WHERE lka_2_1=$lka_2_1 AND lka_2_2=$lka_2_2 AND lka_2_3=$lka_2_3 ) UNION (select * from discokanta WHERE lka_3_1=$lka_3_1 AND lka_3_2=$lka_3_2 AND lka_3_3=$lka_3_3) UNION (select * from discokanta WHERE lka_4_1=$lka_4_1 AND lka_4_2=$lka_4_2 AND lka_4_3=$lka_4_3) order by $lajittelu $limitteri"; $sqlLimitteri="(select * from discokanta WHERE lka1=$val1 AND lka2=$val2 AND lka3=$val3) UNION (select * from discokanta WHERE lka_1_1=$lka_1_1 AND lka_1_2=$lka_1_2 AND lka_1_3=$lka_1_3) UNION (select * from discokanta WHERE lka_2_1=$lka_2_1 AND lka_2_2=$lka_2_2 AND lka_2_3=$lka_2_3 ) UNION (select * from discokanta WHERE lka_3_1=$lka_3_1 AND lka_3_2=$lka_3_2 AND lka_3_3=$lka_3_3) UNION (select * from discokanta WHERE lka_4_1=$lka_4_1 AND lka_4_2=$lka_4_2 AND lka_4_3=$lka_4_3) order by $lajittelu"; //echo "TÄYSI VALINTA 3->"; }elseif ($val5 AND $val4 ==0 AND $val5<90){ $sql="(select * from discokanta WHERE lka1=$val1 AND lka2=$val2 AND lka3=$val3 AND lka4=$val4 ) UNION (select * from discokanta WHERE lka_1_1=$lka_1_1 AND lka_1_2=$lka_1_2 AND lka_1_3=$lka_1_3 AND lka_1_4=$lka_1_4) UNION (select * from discokanta WHERE lka_2_1=$lka_2_1 AND lka_2_2=$lka_2_2 AND lka_2_3=$lka_2_3 AND lka_2_4=$lka_2_4 ) UNION (select * from discokanta WHERE lka_3_1=$lka_3_1 AND lka_3_2=$lka_3_2 AND lka_3_3=$lka_3_3 AND lka_3_4=$lka_3_4) UNION (select * from discokanta WHERE lka_4_1=$lka_4_1 AND lka_4_2=$lka_4_2 AND lka_4_3=$lka_4_3 AND lka_4_4=$lka_4_4) order by $lajittelu $limitteri"; $sqlLimitteri="(select * from discokanta WHERE lka1=$val1 AND lka2=$val2 AND lka3=$val3 AND lka4=$val4 ) UNION (select * from discokanta WHERE lka_1_1=$lka_1_1 AND lka_1_2=$lka_1_2 AND lka_1_3=$lka_1_3 AND lka_1_4=$lka_1_4) UNION (select * from discokanta WHERE lka_2_1=$lka_2_1 AND lka_2_2=$lka_2_2 AND lka_2_3=$lka_2_3 AND lka_2_4=$lka_2_4 ) UNION (select * from discokanta WHERE lka_3_1=$lka_3_1 AND lka_3_2=$lka_3_2 AND lka_3_3=$lka_3_3 AND lka_3_4=$lka_3_4) UNION (select * from discokanta WHERE lka_4_1=$lka_4_1 AND lka_4_2=$lka_4_2 AND lka_4_3=$lka_4_3 AND lka_4_4=$lka_4_4) order by $lajittelu "; // echo "TÄYSI VALINTA 4->"; }elseif ($val5 ==0 AND $val5<90){ $sql="(select * from discokanta WHERE lka1=$val1 AND lka2=$val2 AND lka3=$val3 AND lka4=$val4 ) UNION (select * from discokanta WHERE lka_1_1=$lka_1_1 AND lka_1_2=$lka_1_2 AND lka_1_3=$lka_1_3 AND lka_1_4=$lka_1_4) UNION (select * from discokanta WHERE lka_2_1=$lka_2_1 AND lka_2_2=$lka_2_2 AND lka_2_3=$lka_2_3 AND lka_2_4=$lka_2_4) UNION (select * from discokanta WHERE lka_3_1=$lka_3_1 AND lka_3_2=$lka_3_2 AND lka_3_3=$lka_3_3 AND lka_3_4=$lka_3_4) UNION (select * from discokanta WHERE lka_4_1=$lka_4_1 AND lka_4_2=$lka_4_2 AND lka_4_3=$lka_4_3 AND lka_4_4=$lka_4_4) order by $lajittelu $limitteri"; $sqlLimitteri="(select * from discokanta WHERE lka1=$val1 AND lka2=$val2 AND lka3=$val3 AND lka4=$val4 ) UNION (select * from discokanta WHERE lka_1_1=$lka_1_1 AND lka_1_2=$lka_1_2 AND lka_1_3=$lka_1_3 AND lka_1_4=$lka_1_4) UNION (select * from discokanta WHERE lka_2_1=$lka_2_1 AND lka_2_2=$lka_2_2 AND lka_2_3=$lka_2_3 AND lka_2_4=$lka_2_4) UNION (select * from discokanta WHERE lka_3_1=$lka_3_1 AND lka_3_2=$lka_3_2 AND lka_3_3=$lka_3_3 AND lka_3_4=$lka_3_4) UNION (select * from discokanta WHERE lka_4_1=$lka_4_1 AND lka_4_2=$lka_4_2 AND lka_4_3=$lka_4_3 AND lka_4_4=$lka_4_4) order by $lajittelu"; // echo "TÄYSI VALINTA 5->"; // tarjousten haku 24042009 }elseif ($val5==99 AND $val1!=0){ $sql="(select * from discokanta JOIN discokanta_tarjous ON id = tuotenumero WHERE lka1=$val1 AND $stamppi BETWEEN alkaa AND loppuu AND lka1<44 AND kooditarjous=0) UNION (select * from discokanta JOIN discokanta_tarjous ON id = tuotenumero WHERE lka_1_1=$lka_1_1 AND $stamppi BETWEEN alkaa AND loppuu AND lka1<44 AND kooditarjous=0) UNION (select * from discokanta JOIN discokanta_tarjous ON id = tuotenumero WHERE lka_2_1=$lka_2_1 AND $stamppi BETWEEN alkaa AND loppuu AND lka1<44 AND kooditarjous=0) UNION (select * from discokanta JOIN discokanta_tarjous ON id = tuotenumero WHERE lka_3_1=$lka_3_1 AND $stamppi BETWEEN alkaa AND loppuu AND lka1<44 AND kooditarjous=0) order by $lajittelu $limitteri"; $sqlLimitteri="(select * from discokanta JOIN discokanta_tarjous ON id = tuotenumero WHERE lka1=$val1 AND $stamppi BETWEEN alkaa AND loppuu AND lka1<44 AND kooditarjous=0) UNION (select * from discokanta JOIN discokanta_tarjous ON id = tuotenumero WHERE lka_1_1=$lka_1_1 AND $stamppi BETWEEN alkaa AND loppuu AND lka1<44 AND kooditarjous=0) UNION (select * from discokanta JOIN discokanta_tarjous ON id = tuotenumero WHERE lka_2_1=$lka_2_1 AND $stamppi BETWEEN alkaa AND loppuu AND lka1<44 AND kooditarjous=0) UNION (select * from discokanta JOIN discokanta_tarjous ON id = tuotenumero WHERE lka_3_1=$lka_3_1 AND $stamppi BETWEEN alkaa AND loppuu AND lka1<44 AND kooditarjous=0) order by $lajittelu"; $uusimmat100= "TARJOUKSET-> "; // tarjousten haku vain etusivulle 15082009 }elseif ($val5==99 AND $val1==0){ $sql="(select * from discokanta JOIN discokanta_tarjous ON id = tuotenumero WHERE $stamppi BETWEEN alkaa AND loppuu AND lka1<44 AND kooditarjous=0) order by $lajittelu $limitteri"; $sqlLimitteri="(select * from discokanta JOIN discokanta_tarjous ON id = tuotenumero WHERE $stamppi BETWEEN alkaa AND loppuu AND lka1<44 AND kooditarjous=0) order by $lajittelu "; $uusimmat100= "TARJOUKSET ES-> "; // Uusimpien haku 24042009 }elseif ($val5==98 AND $val1!=0){ //$lajittelu="luotu DESC LIMIT 500"; $sql="(select * from discokanta WHERE lka1=$val1 AND lka1<44) UNION (select * from discokanta WHERE lka_1_1=$lka_1_1 AND lka1<44) UNION (select * from discokanta WHERE lka_2_1=$lka_2_1 AND lka1<44) UNION (select * from discokanta WHERE lka_3_1=$lka_3_1 AND lka1<44) order by $lajittelu $limitteri"; $sqlLimitteri="(select * from discokanta WHERE lka1=$val1 AND lka1<44) UNION (select * from discokanta WHERE lka_1_1=$lka_1_1 AND lka1<44) UNION (select * from discokanta WHERE lka_2_1=$lka_2_1 AND lka1<44) UNION (select * from discokanta WHERE lka_3_1=$lka_3_1 AND lka1<44) LIMIT 500"; $uusimmat100= "Uusimmat -> "; // Uusimpien haku etusivulle 30062009 }elseif ($val5==98 AND $val1==0){ //$lajittelu="luotu DESC LIMIT 500"; $sql="select * from discokanta WHERE lka1>0 AND lka1<44 order by $lajittelu $limitteri"; $sqlLimitteri="select * from discokanta WHERE lka1>0 AND lka1<44 LIMIT 500"; $uusimmat100= "Uusimmat -> "; // Päivitetyjen haku 24042009 }elseif ($val5==97){ //$lajittelu="muokattu DESC LIMIT 500"; $sql="(select * from discokanta WHERE lka1=$val1 AND lka1<44) UNION (select * from discokanta WHERE lka_1_1=$lka_1_1 AND lka1<44) UNION (select * from discokanta WHERE lka_2_1=$lka_2_1 AND lka1<44) UNION (select * from discokanta WHERE lka_3_1=$lka_3_1 AND lka1<44) order by $lajittelu $limitteri"; $sqlLimitteri="(select * from discokanta WHERE lka1=$val1 AND lka1<44) UNION (select * from discokanta WHERE lka_1_1=$lka_1_1 AND lka1<44) UNION (select * from discokanta WHERE lka_2_1=$lka_2_1 AND lka1<44) UNION (select * from discokanta WHERE lka_3_1=$lka_3_1 AND lka1<44) LIMIT 500"; echo "Viimeksi päivitetyt ->"; // Katsotuimpien haku 24042009 }elseif ($val5==96){ //$lajittelu="katsottu DESC LIMIT 500"; $sql="(select * from discokanta WHERE lka1=$val1 AND lka1<44 AND lka1>0) UNION (select * from discokanta WHERE lka_1_1=$lka_1_1 AND lka1<44 AND lka1>0) UNION (select * from discokanta WHERE lka_2_1=$lka_2_1 AND lka1<44 AND lka1>0) UNION (select * from discokanta WHERE lka_3_1=$lka_3_1 AND lka1<44 AND lka1>0) order by $lajittelu $limitteri"; $sqlLimitteri="(select * from discokanta WHERE lka1=$val1 AND lka1<44) UNION (select * from discokanta WHERE lka_1_1=$lka_1_1 AND lka1<44) UNION (select * from discokanta WHERE lka_2_1=$lka_2_1 AND lka1<44) UNION (select * from discokanta WHERE lka_3_1=$lka_3_1 AND lka1<44) LIMIT 500"; $uusimmat100= "Myydyimmät ->"; } elseif ($val5==95){ // Yleisbundlet haku 30052009 $sql="(select * from discokanta WHERE lka2=99 AND lka1<44) order by $lajittelu "; $sqlLimitteri="(select * from discokanta WHERE lka2=99 AND lka1<44) order by $lajittelu "; $uusimmat100= "Bundlet ->"; } // Ppoistotuotteet haku elseif ($val5==94){ $haku1="poisto"; if($val1!=NULL){ $valinta1="lka1=$val1"; }; if($val1==0){ $valinta1="lka1>0"; }; $sql="SELECT * FROM discokanta LEFT JOIN discokanta_tarjous ON discokanta.tuotenumero = discokanta_tarjous.id AND $stamppi BETWEEN alkaa AND loppuu $videolause WHERE (tuotenumero LIKE '%$haku1%' OR tilausnumero LIKE '%$haku1%' OR tuote LIKE '%$haku1%' OR tyyppi LIKE '%$haku1%' OR keywords LIKE '%$haku1%') AND (tuote LIKE '%$haku2%' OR tyyppi LIKE '%$haku2%' OR keywords LIKE '%$haku2%') AND (tuote LIKE '%$haku3%' OR tyyppi LIKE '%$haku3%' OR keywords LIKE '%$haku3%') AND (tuote LIKE '%$haku4%' OR tyyppi LIKE '%$haku4%' OR keywords LIKE '%$haku4%') AND tuote LIKE '%$tuotemerkki%' $valikot $tarjous_q AND saldo $varastossa $videoita AND eur_alv0 BETWEEN $halk-0.01 AND $hlop+0.01 AND $valinta1 AND lka1<44 order by $lajittelu $limitteri"; $sqlLimitteri="SELECT * FROM discokanta LEFT JOIN discokanta_tarjous ON discokanta.tuotenumero = discokanta_tarjous.id AND $stamppi BETWEEN alkaa AND loppuu $videolause WHERE (tuotenumero LIKE '%$haku1%' OR tilausnumero LIKE '%$haku1%' OR tuote LIKE '%$haku1%' OR tyyppi LIKE '%$haku1%' OR keywords LIKE '%$haku1%') AND (tuote LIKE '%$haku2%' OR tyyppi LIKE '%$haku2%' OR keywords LIKE '%$haku2%') AND (tuote LIKE '%$haku3%' OR tyyppi LIKE '%$haku3%' OR keywords LIKE '%$haku3%') AND (tuote LIKE '%$haku4%' OR tyyppi LIKE '%$haku4%' OR keywords LIKE '%$haku4%') AND tuote LIKE '%$tuotemerkki%' $valikot $tarjous_q AND saldo $varastossa $videoita AND eur_alv0 BETWEEN $halk-0.01 AND $hlop+0.01 AND $valinta1 AND lka1<44 order by $lajittelu"; //echo "Poistotuotteet ->"; //echo $sql; } elseif ($val1!=NULL){ $sql="(select * from discokanta WHERE lka1=$val1 AND lka2=$val2 AND lka3=$val3 AND lka4=$val4 AND lka5=$val5) UNION (select * from discokanta WHERE lka_1_1=$lka_1_1 AND lka_1_2=$lka_1_2 AND lka_1_3=$lka_1_3 AND lka_1_4=$lka_1_4 AND lka_1_5=$lka_1_5) UNION (select * from discokanta WHERE lka_2_1=$lka_2_1 AND lka_2_2=$lka_2_2 AND lka_2_3=$lka_2_3 AND lka_2_4=$lka_2_4 AND lka_2_5=$lka_2_5) UNION (select * from discokanta WHERE lka_3_1=$lka_3_1 AND lka_3_2=$lka_3_2 AND lka_3_3=$lka_3_3 AND lka_3_4=$lka_3_4 AND lka_3_5=$lka_3_5) order by $lajittelu $limitteri"; $sqlLimitteri="(select * from discokanta WHERE lka1=$val1 AND lka2=$val2 AND lka3=$val3 AND lka4=$val4 AND lka5=$val5) UNION (select * from discokanta WHERE lka_1_1=$lka_1_1 AND lka_1_2=$lka_1_2 AND lka_1_3=$lka_1_3 AND lka_1_4=$lka_1_4 AND lka_1_5=$lka_1_5) UNION (select * from discokanta WHERE lka_2_1=$lka_2_1 AND lka_2_2=$lka_2_2 AND lka_2_3=$lka_2_3 AND lka_2_4=$lka_2_4 AND lka_2_5=$lka_2_5) UNION (select * from discokanta WHERE lka_3_1=$lka_3_1 AND lka_3_2=$lka_3_2 AND lka_3_3=$lka_3_3 AND lka_3_4=$lka_3_4 AND lka_3_5=$lka_3_5) order by $lajittelu"; // echo "RAJATTU KAIKKI LUOKAT"; } //NORMAALIHAKU-------------------------------------END--- //VASEMMAN VALIKON HAKU------------------------------------START--- if ($ylahaku==1 AND($hakusana!='' OR $tuotemerkki!='' OR $tuoteryhma!='' OR $halk!='' OR $hlop!='' OR $biisihaku!='') ){ $valikkosetti_1=' AND (lka1='.$val1.' OR lka_1_1='.$val1.' OR lka_2_1='.$val1.' OR lka_3_1='.$val1.' OR lka_4_1='.$val1.')'; $valikkosetti_2=' AND (lka2='.$val2.' OR lka_1_2='.$val2.' OR lka_2_2='.$val2.' OR lka_3_2='.$val2.' OR lka_4_2='.$val2.')'; $valikkosetti_3=' AND (lka3='.$val3.' OR lka_1_3='.$val3.' OR lka_2_3='.$val3.' OR lka_3_3='.$val3.' OR lka_4_3='.$val3.')'; $valikkosetti_4=' AND (lka4='.$val4.' OR lka_1_4='.$val4.' OR lka_2_4='.$val4.' OR lka_3_4='.$val4.' OR lka_4_4='.$val4.')'; if ($val1>0 AND $val2==0){$valikot=$valikkosetti_1;} if ($val1>0 AND $val2>0 AND $val3==0){$valikot=$valikkosetti_1.$valikkosetti_2;} if ($val1>0 AND $val2>0 AND $val3>0 AND $val4==0){$valikot=$valikkosetti_1.$valikkosetti_2.$valikkosetti_3;} if ($val1>0 AND $val2>0 AND $val3>0 AND $val4>0 AND $val5==0){$valikot=$valikkosetti_1.$valikkosetti_2.$valikkosetti_3.$valikkosetti_4;} if ($val1>0 AND $val2>0 AND $val3>0 AND $val4>0 AND $val5>0){$valikot=$valikkosetti_1.$valikkosetti_2.$valikkosetti_3.$valikkosetti_4;} $sql="SELECT * FROM discokanta LEFT JOIN discokanta_tarjous ON discokanta.tuotenumero = discokanta_tarjous.id AND $stamppi BETWEEN alkaa AND loppuu $videolause WHERE (tuotenumero LIKE '%$haku1%' OR tilausnumero LIKE '%$haku1%' OR tuote LIKE '%$haku1%' OR tyyppi LIKE '%$haku1%' OR keywords LIKE '%$haku1%') AND (tuote LIKE '%$haku2%' OR tyyppi LIKE '%$haku2%' OR keywords LIKE '%$haku2%') AND (tuote LIKE '%$haku3%' OR tyyppi LIKE '%$haku3%' OR keywords LIKE '%$haku3%') AND (tuote LIKE '%$haku4%' OR tyyppi LIKE '%$haku4%' OR keywords LIKE '%$haku4%') AND tuote LIKE '%$tuotemerkki%' $valikot $tarjous_q AND saldo $varastossa $videoita AND eur_alv0 BETWEEN $halk-0.01 AND $hlop+0.01 AND lka1>0 AND lka1<44 order by $lajittelu $limitteri"; $sqlLimitteri="SELECT * FROM discokanta LEFT JOIN discokanta_tarjous ON discokanta.tuotenumero = discokanta_tarjous.id AND $stamppi BETWEEN alkaa AND loppuu $videolause WHERE (tuotenumero LIKE '%$haku1%' OR tilausnumero LIKE '%$haku1%' OR tuote LIKE '%$haku1%' OR tyyppi LIKE '%$haku1%' OR keywords LIKE '%$haku1%') AND (tuote LIKE '%$haku2%' OR tyyppi LIKE '%$haku2%' OR keywords LIKE '%$haku2%') AND (tuote LIKE '%$haku3%' OR tyyppi LIKE '%$haku3%' OR keywords LIKE '%$haku3%') AND (tuote LIKE '%$haku4%' OR tyyppi LIKE '%$haku4%' OR keywords LIKE '%$haku4%') AND tuote LIKE '%$tuotemerkki%' $valikot $tarjous_q AND saldo $varastossa $videoita AND eur_alv0 BETWEEN $halk-0.01 AND $hlop+0.01 AND lka1>0 AND lka1<44 order by $lajittelu"; //echo $sql; } //VASEMMAN VALIKON HAKU------------------------------------END--- //SUPERHAKU-------------------------------------START--- if ($val1==0 AND $ylahaku==2 AND($hakusana!='' OR $tuotemerkki!='' OR $tuoteryhma!='' OR $halk!='' OR $hlop!='' OR $biisihaku!='') ){ // echo "SH"; $sql="SELECT * FROM discokanta LEFT JOIN discokanta_tarjous ON discokanta.tuotenumero = discokanta_tarjous.id AND $stamppi BETWEEN alkaa AND loppuu $videolause WHERE (tilausnumero = '$haku1' OR tuotenumero = '$haku1' OR tuote LIKE '%$haku1%' OR tyyppi LIKE '%$haku1%' OR lisatiedot LIKE '%$haku1%' OR keywords LIKE '%$haku1%') AND tyyppi LIKE '%$haku2%' AND tyyppi LIKE '%$haku3%' AND tyyppi LIKE '%$haku4%' AND lisatiedot LIKE '%$haku2%' AND tuote LIKE '%$tuotemerkki%' AND lka1 LIKE '%$tuoteryhma%' $tarjous_q AND saldo $varastossa $videoita AND eur_alv0 BETWEEN $halk AND $hlop AND lka1>0 AND lka1<44 order by $lajittelu $limitteri"; $sqlLimitteri="SELECT * FROM discokanta LEFT JOIN discokanta_tarjous ON discokanta.tuotenumero = discokanta_tarjous.id AND $stamppi BETWEEN alkaa AND loppuu $videolause WHERE (tilausnumero = '$haku1' OR tuotenumero = '$haku1' OR tuote LIKE '%$haku1%' OR tyyppi LIKE '%$haku1%' OR lisatiedot LIKE '%$haku1%' OR keywords LIKE '%$haku1%') AND tyyppi LIKE '%$haku2%' AND tyyppi LIKE '%$haku3%' AND tyyppi LIKE '%$haku4%' AND lisatiedot LIKE '%$haku2%' AND tuote LIKE '%$tuotemerkki%' AND lka1 LIKE '%$tuoteryhma%' $tarjous_q AND saldo $varastossa $videoita AND eur_alv0 BETWEEN $halk AND $hlop AND lka1>0 AND lka1<44 order by $lajittelu"; } // haun muutos/lisäys -> ylähaku hakee suosituimpia 07102014 \ak if ($val1==NULL AND $ylahaku==1){ $sql=("SELECT * FROM discokanta WHERE (tuotenumero LIKE '%$haku1%' OR tilausnumero LIKE '%$haku1%' OR tuote LIKE '%$haku1%' OR tyyppi LIKE '%$haku1%' OR keywords LIKE '%$haku1%') AND (tuote LIKE '%$haku2%' OR tyyppi LIKE '%$haku2%' OR keywords LIKE '%$haku2%') AND (tuote LIKE '%$haku3%' OR tyyppi LIKE '%$haku3%' OR keywords LIKE '%$haku3%') AND (tuote LIKE '%$haku4%' OR tyyppi LIKE '%$haku4%' OR keywords LIKE '%$haku4%') AND lka1>0 AND lka1<44 ORDER BY $lajittelu $limitteri"); $sqlLimitteri=("SELECT * FROM discokanta WHERE (tuotenumero LIKE '%$haku1%' OR tilausnumero LIKE '%$haku1%' OR tuote LIKE '%$haku1%' OR tyyppi LIKE '%$haku1%' OR keywords LIKE '%$haku1%') AND (tuote LIKE '%$haku2%' OR tyyppi LIKE '%$haku2%' OR keywords LIKE '%$haku2%') AND (tuote LIKE '%$haku3%' OR tyyppi LIKE '%$haku3%' OR keywords LIKE '%$haku3%') AND (tuote LIKE '%$haku4%' OR tyyppi LIKE '%$haku4%' OR keywords LIKE '%$haku4%') AND lka1>0 AND lka1<44 ORDER BY $lajittelu"); //echo $sql; } //SUPERHAKU-------------------------------------END--- //echo $sql; //echo $sqlLimitteri; //suoritetaan kysely $mysql_haun_tulos = mysql_query($sql); $haun_tulosLimitteri = mysql_query($sqlLimitteri); $num_rows = mysql_num_rows( $haun_tulosLimitteri); if ($num_rows == "") $num_rows = "0"; ?>
Lajittele
Suodata
Löytyi tuotetta.
Näytetään sivu
"; $getTuotemerkki=mysql_query("SELECT DISTINCT tuote FROM discokanta WHERE lka1=$val1 AND lka2=$val2 AND lka3=$val3 ORDER BY tuote ASC "); while ($row = mysql_fetch_array($getTuotemerkki)) { $tMerkki=$row['tuote']; $getTM=mysql_query("SELECT * FROM tarjoussivu WHERE (nimi LIKE '%$tMerkki%') AND $stamppi BETWEEN alkaa AND loppuu LIMIT 0,100"); while ($row_TM = mysql_fetch_array($getTM)) { echo "
"; ?> "> "; } } ?>
0){ $bu_exist=mysql_result($bundle_exist,0); } else{ $bu_exist=0; } $exist_b=mysql_query("SELECT * FROM discokanta WHERE tuotenumero='$bu_exist' AND lka1!=11"); if (mysql_num_rows($exist_b)>0){ $exist_b=mysql_result($exist_b,0); } else{ $exist_b=0; } //echo "SELECT * FROM discokanta_bundle WHERE bu_tuotenro='$mysql_tiedot[tuotenumero]'"; if (mysql_num_rows($bundle_1)>0 AND $exist_b>0){ $bu_tno=mysql_result($bundle_1,0); $bundle="
Bundle
"; } //Selvitetään, onko bundle $bundle_2=mysql_query("SELECT bu_tuotenro FROM discokanta_bundle WHERE bu_parent='$mysql_tiedot[tuotenumero]'"); if (mysql_num_rows($bundle_2)>0){ $bu_tno2=mysql_result($bundle_2,0); $bundle2="
Katso!
"; } //Selvitetään, onko tulossa varastoon $tulossa1=mysql_query("SELECT tulossa_pvm FROM discokanta_ostot WHERE tuote_no='$mysql_tiedot[tuotenumero]' AND tuli_pvm=''"); if (mysql_num_rows($tulossa1)>0){ $tulossa=mysql_result($tulossa1,0); } if($tulossa>''){ $tulossa="
tulossa lisää ".$tulossa; } //Selvitetään, onko varattu $varattu1=mysql_query("SELECT SUM(kpl) FROM kassa WHERE tuote_id='$mysql_tiedot[tuotenumero]' AND maksutapa <99 "); if (mysql_num_rows($varattu1)>0){ $varattu=mysql_result($varattu1,0); } //Rakennellaan varausmerkinnät ak/12052014 if(($mysql_tiedot["saldo"]-$varattu) >0 OR $mysql_tiedot["toimitusaika"] ==1 ){ $osta_painike="images/osta_heti.jpg"; $saatavissa="Varastossa"; } elseif($mysql_tiedot["toimitusaika"] == 0 ){ $osta_painike="images/osta_heti.jpg"; $saatavissa="Varastossa"; } elseif($mysql_tiedot["toimitusaika"] > 1 and $mysql_tiedot["toimitusaika"] <4 ){ $osta_painike="images/osta_heti.jpg"; $saatavissa="Varastossa"; } elseif($mysql_tiedot["toimitusaika"] == 4 ){ $osta_painike="images/osta_heti.jpg"; $saatavissa="Toimitus 5-14vrk"; } else { $osta_painike="images/osta_heti.jpg"; $saatavissa="Kysy toimitusaika!"; }; $filename = "http://www.showworld.fi/dl_kuvat/thumbnails/".$mysql_tiedot["kuva1"].".jpg"; $kuva= $mysql_tiedot["kuva1"]; // nollahinta ->kysy! :ksi if ($mysql_tiedot["eur_alv0"] == 0) { $eur_alv22 = "HINTA!"; $eur_alv0 = "KYSY"; } else { $eur_alv220 = round (($mysql_tiedot["eur_alv0"]*$alv_kanta1), 1); $eur_alv22 = number_format(($eur_alv220), 2, '.', ''); $eur_alv0 = number_format($mysql_tiedot["eur_alv0"], 2, '.', ''); } //Haetaan mahdolliset tarjousten hinnat $tarjousq=mysql_query("select * from discokanta_tarjous WHERE id='$mysql_tiedot[tuotenumero]' AND $stamppi BETWEEN alkaa AND loppuu AND kooditarjous=0"); $tarjous=mysql_fetch_array($tarjousq); //Haetaan mahdolliset automaattiTarjousten hinnat /ak 08042013 $tarjous_atAleq=mysql_query("select * from discokanta_atAle WHERE id='$mysql_tiedot[tuotenumero]'"); $tarjous_atAle=mysql_fetch_array($tarjous_atAleq); if($auth_GRP==0 AND $tarjous["hinta"]== NULL){ $hinta_out = $mysql_tiedot["eur_alv0"]; } elseif ($auth_GRP==0 AND $tarjous["hinta"]!= NULL){ $hinta_out = $tarjous["hinta"]; } elseif ($auth_GRP==1 AND $tarjous["hinta"]== NULL){ $hinta_out = $mysql_tiedot["jm_netto"]; } elseif($auth_GRP==1 AND $tarjous["hinta"]!= NULL){ $hinta_out = $tarjous["jm_hinta"]; } else{ $hinta_out = $mysql_tiedot["eur_alv0"]; } //Haetaan mahdolliset videoiden tiedot $videoq=mysql_query("select * from discokanta_video WHERE id='$mysql_tiedot[tuotenumero]' LIMIT 1"); ?>
0€
Toimitus
"; } ?>
". number_format((round (($eur_alv0*$alv_kanta1), 1)), 2, '.', '').""; } if($tarjous["hinta"]== NULL AND mysql_num_rows($bundle_2)==0 AND $mysql_tiedot["svh"] !=0){ echo " ". number_format((round (($eur_alv0*$alv_kanta1), 1)), 2, '.', '')." (svh ".number_format((round (($mysql_tiedot["svh"]*$alv_kanta1), 1)), 2, '.', '').")"; } if($tarjous["hinta"]== NULL AND mysql_num_rows($bundle_2)>0){ echo " ". number_format((round (($eur_alv0*$alv_kanta1), 1)), 2, '.', '').""; } //SVH - normihinta laskenta 19.12.2011 if($mysql_tiedot["svh"]!=0){ $normihinta=$mysql_tiedot["svh"]; }else{ $normihinta=$eur_alv0; } if($tarjous["hinta"]!= NULL AND mysql_num_rows($bundle_2)>0){ //echo number_format((round (($eur_alv0*$alv_kanta1), 1)), 2, '.', ''); echo " Tarjous! ". number_format((round (($tarjous["hinta"]*$alv_kanta1), 1)), 2, '.', '').""; //echo " (".number_format((round (($normihinta*$alv_kanta1), 1)), 2, '.', '').")"; } if($tarjous["hinta"]!= NULL AND mysql_num_rows($bundle_2)==0){ //echo number_format((round (($eur_alv0*$alv_kanta1), 1)), 2, '.', ''); echo " Tarjous! ". number_format((round (($tarjous["hinta"]*$alv_kanta1), 1)), 2, '.', '').""; //echo " (".number_format((round (($normihinta*$alv_kanta1), 1)), 2, '.', '').")"; } ?>
Suurennuslasi
Video
"; echo""; echo"
"; } ?>
Siirry sivulle